تبلیغات
Knowledge of the world of plant physiology - کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولكولی - سراسری 90
 
درباره وبلاگ
جستجو

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
Knowledge of the world of plant physiology
 

زیست‌شناسی سلولی و مولكولی

? 31ـ کدام عبارت صحیح است؟

1) در رفت‌های لیپیدی (Lipid Rafts) ضخامت غشاء پلاسمایی کم‌تر از سایر بخش‌هاست.

2) در رفت‌های لیپیدی غشاء پلاسمایی عاری از کلسترول می‌باشد.

3) در رفت‌های لیپیدی غشاء غنی از فسفوتیدیل کولین و فسفوتیدیل اتانل امین می‌باشد.

4) در رفت‌های لیپیدی غشاء پلاسمایی غنی از کلسترول و اسفنگومیلین می‌باشد.

? 32ـ از دآمیناسیون کدام‌یک از بازهای زیر تیمین حاصل می‌شود؟

1) اوراسیل

2) سیتوزین

3) 5- متیل سیتوزین

4) 5- متیل اوراسیل

? 33ـ  کدام‌ ترکیب مانع پلیمریزه شدن ریز رشته‌ها (میکروفیلامنت) می‌شود؟

1) تاکسول

2) سیتوکالازین B

3) وین بلاستین

4) کلشی‌سین

? 34ـ کدام‌یک از تغییرات زیر در ناحیه‌ی تلومر مانع آپوپتوزیس و پیری می‌شود؟

1) فعال‌شدن پروتئین P21

2) فعال‌شدن پروتئین P53

3) کلاه‌دارشدن تلومر باعث فعال‌شدن P53 و در نتیجه مانع پیری و آپوپتوزیس می‌شود.

4) کلاه‌دار شدن (Caping) در ناحیه‌ی تلومر

? 35ـ بازی که در tRNA وجود دارد و در آن قند ریبوز به‌جای اتصال به N1 از طریق N5 به باز متصل می‌شود کدام است؟

1) پسودواوراسیل

2) دی‌هیدرواوراسیل

3) هیپوگزانتین

4) گزانتین

? 36ـ در شروع ترجمه در یوکاریوت‌ها:

1) eIF4G به‌عنوان ملکول آداپتور عمل می‌کند.

2) فاکتور eIF2B نقش هلیکازی دارد.

3) eIF4A به‌عنوان  cap binding protein به کلاهک متصل می‌شود.

4) فاکتور eIF4B نقش تعویض‌کننده‌ی GDP با GTP را دارد.

? 37ـ کدام‌یک از موارد زیر مشخصه‌ی آپاپتوز نمی‌باشد؟

1) آماس سلول (cell swelling)

2) چروکیدگی سلول (cell shrinkage)

3) قطعه ‌قطعه شدن DNA (DNA fragmentation)

4) قطعه قطعه شدن سلول (cell fragmentation)

? 38ـ  تیمار سلول با دارویی باعث توقف سلول در فاز G2 از چرخه‌ی سلولی می‌شود. مکانیزم احتمالی اثرگذاری آن بر روی کدام‌یک از موارد ذیل می‌باشد؟

1) مهار آنزیم Weel

2) از کاراندازی آنزیم Cdc25

3) فعال‌سازی کمپلکس پروتئینی condensin

4) فعال‌سازی آنزیم Cdk activating kinase

? 39ـ کدام گزینه در مورد آنافاز A در تقسیم میتوز یا میوز صحیح می‌باشد؟

1) جدا شدن کروموزوم‌های همولوگ از یکدیگر

2) جدا شدن کروماتیدهای خواهری از یکدیگر

3) دور شدن قطبین سلولی از یکدیگر

4) حرکت کروموزوم‌ها به سمت قطبین سلول

? 40ـ کدام‌یک اجزای اصلی ماتریکس خارج سلولی در غشاء پایه را تشکیل می‌دهند؟

1) Fibronectin, Integrin, Laminin

2) Fibronectin, type II collagen, Perlecan

3) Perlecan, type IV collagen,Laminin

4) type II collagen, Laminin, Integrin

? 41ـ در دسته‌بندی پروتئین‌های سلولی ، منظور از موتور پروتئین (Motor Protein) چیست؟

1) نام دیگر ترانسپورت پروتئین‌ها (Transport Protein) هستند که حرکت مواد از طریق غشاهای سلولی را کنترل می‌کنند.

2) همان سیگنال پروتئین‌ها (Signal Protein) هستند که به‌عنوان رسپتورهای سطح سلولی باعث انتقال سیگنال‌های خارج سلولی به درون سلول‌ها می‌شوند.

3) پروتئین‌های تنظیم‌کننده (Regulatory proteins) به‌عنوان سنسورهای سلولی، فعالیت پروتئینی سلولی و عملکرد ژن‌ها را کنترل می‌کنند.

4) همان آنزیم‌های مکانوشیمیایی سلول‌ها بوده که حرکت در امتداد میکروتوبول‌ها و میکروفیلامنت‌ها را به‌عهده دارند.

? 42ـ نقش کدام پروتئین در سلول با بقیه متفاوت است؟

1) پروفیلین

2) فیلامین

3) ویلین

4) فیمبرین

? 43ـ همه‌ی عبارات زیر صحیح‌اند به‌جز:

1) تعداد میتوکندری‌ها و ژنوم آن‌ها در سلول‌های حاصل از تقسیم یک سلول ثابت و بدون تغییر است.

2) در روند تکامل، انتقال ژن‌ها از میتوکندری به ژنوم سلول میزبان از طریق RNAهای میتوکندریایی صورت گرفته است.

3) نسخه‌برداری از ژنوم میتوکندری از دو نقطه‌ی پروموتوری و از روی هر دو رشته به‌طور کامل صورت می‌گیرد.

4) تقسیم ژنوم میتوکندری مستقل از تقسیم ژنوم هسته‌ای است و می‌تواند در تمامی مراحل چرخه‌ی سلولی صورت گیرد.

? 44ـ نقش لوپ D در ژنوم میتوکندری چیست؟

1) کدکننده‌ی NADH دهیدروژناز میتوکندریایی

2) کدکننده‌ی RNA ریبوزومی

3) کدکننده‌ی tRNA

4) شرکت در شروع همانندسازی

? 45ـ کدام‌یک از دلایل زیر علت سنتز رشته‌ی RNA تنها در یكی از رشته‌های DNA در یک زمان می‌باشد؟

1) متیلاسیون یکی از رشته‌های DNA

2) نامتقارن بودن توالی پروموتر

3) عدم وجود پروتئین کافی برای سنتز هم‌زمان در هر دو رشته‌ی DNA

4) ایجاد لوپ در یکی از رشته‌های DNA هنگام رونویسی

? 46ـ مولکول sar1 چیست؟

1) یک trimeric G Protein است و در انتقال سیگنال به سلول نقش دارد.

2) یک monomeric G Protein است که در sorting پروتئین از ER به گلژی نقش دارد.

3) یک پروتئین غشایی است که در هدایت وزیکول‌ها به مقصد نهایی نقش دارد.

4) یک فاکتور تعویض‌کننده GDP به GTP است.

? 47ـ در فرآیند گلیکوزیلاسیون پروتئین‌ها، کدام‌یک از موارد ذیل اکثراً از گلژی شروع می‌شود؟

1) N-link

2) Cop I

3) O-link

4) GPI-link

? 48ـ ریبوزوم‌های آزاد، سنتز کدام دسته پروتئین‌ها را به‌عهده دارند؟

1) گلژی، میتوکندری، لیزوزوم

2) هسته، میتوکندری، پروکسیزوم

3) هسته، لیزوزوم، پروکسیزوم

4) هسته، میتوکندری، گلژی

? 49ـ اتصال کدام پروتئین‌ها در ایجاد دسموزوم (Desmosome) نقش دارد؟

1) actin filaments , Integrin

2) actin filaments , Cadherin

3) Intermediate filaments , Cadherin

4) Intermediate filaments , Integrin

? 50ـ کدام گزینه‌ تعریف جامع یک جهش نقطه‌ای (Point Mutation) از نوع جابجایی Transition است؟

1) در این نوع جهش یک پریمیدین با یک پریمیدین دیگر تعویض می‌شود.

2) در این نوع جهش یک پریمیدین (Prymidine) با یک پریمیدین دیگر و یا یک پورین (Purine) با یک پورین دیگر جانشین (تعویض) می‌شوند.

3) در این نوع جهش یک پریمیدین با یک پورین و یا یک پورین با یک پریمیدین  تعویض می‌شوند.

4) در این نوع جهش یک پورین با یک پورین دیگر تعویض می‌شود.

? 51ـ نقش Mg در جایگاه فعال آنزیم DNA پلی‌مراز در فرآیند همانندسازی کدام است؟

1) اگر نوکلئوتید اشتباهی وارد جایگاه فعال آنزیم شود، آن را از جایگاه فعال آنزیم خارج می‌سازد.

2) بار منفی DNA را خنثی می‌کند.

3) باعث تسهیل حمله‌ی نوکلئوفیلی اکسیژن انتهای پرایمر به فسفات نوکلئوتید وارد شونده، می‌شود.

4) باعث می‌شود فقط اولین نوکلئوتید رشته‌ی الگو در جایگاه فعال قرار گیرد.

? 52ـ  کدام عبارت در رابطه با فاکتورTFIIH  در یوکاریوت‌ها درست نمی‌باشد؟

1) به‌لحاظ داشتن خاصیت هلیکازی، آنزیم RNA پلی‌مراز را در طول نسخه‌برداری همراهی می‌کند.

2) با فسفریلاسیون دم انتهای کربوکسیلی (CTD) از زیرواحد بزرگ  RNAپلی‌مراز II، شروع نسخه‌برداری را تسهیل می‌کند.

3) در ترمیم DNA شرکت می‌کند.

4) با خاصیت هلیکازی خود تشکیل حباب نسخه‌برداری را تسهیل می‌کند.

? 53ـ در رابطه با پروتئین‌های غشاء پلاسمایی کدام عبارت درست است؟

1) اسیدهای چرب از طریق اسیدآمینه‌ی گلیسین مستقر در انتهای کربوکسیلی پروتئین‌های غشائی اتصال می‌یابند.

2) بخش درون غشائی پروتئین‌های سرتاسر غشائی (transmembrane) تنها با تشکیل مارپیچ آلفا در غشاء استقرار می‌یابند.

3) قلمروهای درون سیتوپلاسمی و خارج سلولی از پروتئین‌های سرتاسر غشائی از طریق تشکیل پیوندهای دی‌سولفیدی پایدار می‌گردند.

4) گروه پرنیل (prenyl group) از طریق گروه سولفیدریلِ اسیدآمینه‌ی سیستئین انتهایی به پروتئین‌های غشایی متصل می‌گردد.

? 54ـ تکمیل O-Glycosylation و N-Glycosylation به‌ترتیب در کجا صورت می‌گیرد؟

1) گلژی و ER

2) ER و گلژی

3) ER و ER

4) گلژی و گلژی

? 55ـ نقش وزیکول‌های پوشش‌دار کلاترین کدام است؟

1) انتقال مواد از غشاء پلاسمایی به اندوزوم و انتقال مواد از گلژی به اندوزوم

2) انتقال مواد از اندوزوم به دستگاه گلژی و انتقال مواد از شبکه‌ی آندوپلاسمی به گلژی

3) انتقال مواد از گلژی به ER و انتقال مواد از ER به گلژی

4) انتقال مواد از ER به گلژی و انتقال مواد از اندوزوم به غشاء پلاسمایی

? 56ـ در ژنوم کدام‌یک از موجودات زیر متیلاسیون DNA جهت خاموشی بیان ژن‌ها اساساً رخ نمی‌دهد؟

1) مخمر (Yeats) و مگس سرکه (Drosophila)

2) مخمر و باکتری E.coli

3) قارچ‌ها و باکتری‌های پست

4) مگس سرکه و باکتری E.coli

? 57ـ توالی تلومری که به‌صورت TTAGGG می‌باشد و به‌طور متوسط  بار تکرار می‌شود مربوط به کدام‌یک از موجودات زیر می‌باشد؟

1) انسان

2) پرندگان

3) خرگوش

4) موش

? 58ـ كدام مورد سیالیت (fluidity) غشاء را افزایش می‌دهد؟

1) فسفولیپیدهای طویل با زنجیره‌های اسیل چرب اشباع‌شده

2) درجه حرارت پایین‌تر (کاهش درجه حرارت)

3) فسفولیپیدهای کوتاه با زنجیره‌های اسیل چرب غیراشباع

4) کلسترول در غلظت طبیعی داخل غشاء دولایه‌ای

? 59ـ در ساختار غشای تیلاکوئیدها، کدام ترکیب نقش اساسی در برقراری شیب پروتون‌ها را عهده‌دار است؟

1) پلاستوسیانین

2) پلاستوکینون

3) فره دوکسین

4) فئوفیتین

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 27 اردیبهشت 1393 :: نویسنده : مهــشیــد آقــایـــی زاد
نظرات ()
شنبه 1 دی 1397 08:45 ب.ظ
Wһat's Goinjց down i am new to this, I stumbled upon this I've
found It рositiveⅼy helpful and it has aided mme out loads.
I aam hoping tto ɡive a ϲоntributjon & help otһer users liкe its helped me.
Ԍood job.
پنجشنبه 15 شهریور 1397 12:49 ق.ظ
I relish, lead to I found exactly what I was taking a look for.
You've ended my 4 day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great
day. Bye
جمعه 4 اسفند 1396 07:38 ب.ظ
این واقعا جالب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید.

من به فید RSS شما پیوستم و منتظر جستجوی بیشتر پست فوق العاده ای هستم.
همچنین، سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشتم!
جمعه 17 آذر 1396 05:11 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to return the favor?.I am attempting to
to find issues to enhance my web site!I assume its good enough to make use of some
of your concepts!!
جمعه 17 آذر 1396 03:57 ب.ظ
Woah! I'm really enjoying the template/theme of this site.
It's simple, yet effective. A lot of times it's challenging to get
that "perfect balance" between superb usability and visual appearance.
I must say you have done a superb job with this. In addition, the blog loads very quick for me
on Firefox. Outstanding Blog!
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:57 ب.ظ
I'm extremely pleased to uncover this website.
I need to to thank you for your time just for this wonderful read!!
I definitely enjoyed every part of it and i also have you bookmarked to see new information on your site.
سه شنبه 17 مرداد 1396 01:34 ب.ظ
What's up, just wanted to mention, I enjoyed
this article. It was inspiring. Keep on posting!
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:21 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew
of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new
updates.
دوشنبه 16 مرداد 1396 10:00 ب.ظ
hi!,I really like your writing so a lot! share we be in contact
extra about your article on AOL? I require an expert in this area to resolve my problem.
May be that is you! Looking ahead to see you.
دوشنبه 16 مرداد 1396 09:29 ب.ظ
constantly i used to read smaller content that also clear
their motive, and that is also happening with this paragraph which
I am reading here.
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:12 ب.ظ
It is actually a great and useful piece of info.

I am glad that you simply shared this helpful information with us.

Please keep us informed like this. Thanks for sharing.
شنبه 14 مرداد 1396 04:55 ق.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed
account your blog posts. Any way I will be subscribing to your augment and even I achievement
you access consistently rapidly.
سه شنبه 10 مرداد 1396 08:31 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make
this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to find out where u got this from.

appreciate it
دوشنبه 5 تیر 1396 02:55 ق.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب در آیا نه نشستن درست با من پس
از برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع قادر به
من مؤمن اما تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با جهش در مفروضات و
یک ممکن است را سادگی به پر کسانی که شکاف.

در صورتی که شما که می توانید انجام من را قطعا
تا پایان در گم.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:31 ب.ظ
I was recommended this website by my cousin. I'm no
longer positive whether or not this publish is written by means of him as nobody else recognize such certain about my trouble.
You're wonderful! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر